ΑΧΑΤΗΣ Ο πιο Ισχυρός!

Μέγας Πνευματιστής - Παραψυχολόγος  Μέντιουμ - Ψυχιστής.

 

Ειδικός στήν Μεταφυσική - Παραψυχολογία -Πνευματισμό- E.S.P. -Υπεραισθητική Αντίληψη. Μαντική Ικανότης! Αληθινή Συνομιλία μέ Πνεύματα - Μέντιουμ Σύμβουλος Επιχειρήσεων - Πείρα 30 ετών!
Λύση Άμεσα σέ όλα τά Προβλήματα: Γάμος, Σχέση, Έρωτας, Επάγγελμα, Τύχη, Άνοδος εργασίας,
Επαγγελματική βοήθεια σέ Ερωτικά θέματα, προστασία από εχθρούς & ατυχήματα,
Προσωπικά Θέματα, Μαγνητισμός Προσωπικότητος καί Δημόσιες Σχέσεις, προστασία από Μαγεία-Βασκανία-Γλωσσοφαγιά καί κάθε Κακό.

Ερευνά - Ελέγχει ότι Μελλοντικό Ζητήσει κάποιος καί δίνει Λύσεις! Μέσω Πνευμάτων δίνει Εύνοια - Προστασία - Τύχη!

Αισθηματικά - Προσωπικά : Αποτελέσματα 9 ημέρες σέ Όλα!
210-9537709, ή 6970977888 κινητό. email: axatis1@gmail.com

O «ΑΧΑΤΗΣ» έχει 30 έτη Πείρα στήν Μεταφυσική , τόν Πνευματισμό ειδικότερα. Είναι Γνώστης καί «Μύστης» Πνευματισμού. Είναι Δάσκαλος τού Συλλόγου E.S.P. Ελλάδος (Extra Sensory Perception Society of Greece). Μέ Μεγάλες Δυνάμεις Πνευμάτων! Δίνει εγκεφαλικές Νοητικές δυνατότητες Μόνιμης on-line επαφής μέ τόν Αγγελικό Κόσμο. Διάσημος για τίς Προβλέψεις σέ Βάθος Χρόνου!! Μιλάει μέ τά Πνεύματα!


«Τά Μελλοντικά θέματα γίνονται «Ανοιχτά» δηλαδή Αποκαλύπτονται Μόνον διά τών Αοράτων τού Αγγελικού Κόσμου, καί όχι μέ άλλη ... «εγκεφαλική» παρέμβαση οποιουδήποτε μέ δήθεν «Χάρισμα»!

Οί Άρχοντες τού Αοράτου Κόσμου τών Αγγέλων λένε: «Ότι θέλει ο Άνθρωπος νά τό ζητάει από εμάς, μέσω τών ανθρώπων μας πού είναι Διάμεσοι , καί έχουν τήν Βελτίωση Χρόνου στό επίπεδο Χρόνου επικοινωνίας πού Εμείς έχουμε Ένωση μέ αυτούς, στόν Νού καί Σώμα!
Στήν ουσία «Προφητεία» ή άλλα Θέματα, δίδονται σέ όσους έχουν «Ενσάρκωση Αρχόντων στόν Νού καί Σώμα. Έτσι Μόνον γίνεται καί όχι αλλιώς, γιά νά παίρνετε τίς Αληθείς Απαντήσεις! Άλλως, άν αποτείνεστε σέ άλλους, τότε υπεισέρχονται Δόλια Πνεύματα πού δίνουν 50% Αλήθεια καί 50% Ψέμα.»

Έχει τόν μεγαλύτερο αριθμό επιτυχιών σέ ποσοστό 9/10 από κάθε άλλον.
Έχει Συγγράψει Βιβλία, μέ τούς Κανόνες καί Νόμους τών Πνευμάτων καί τήν ασφαλέστερη προσέγγισή τους!
Οί Γνώσεις του περιλαμβάνουν πολλούς τομείς. Μέ Αρκετά Πτυχία από τό Εξωτερικό καί πείρα, έχει διεισδύσει τόσο βαθειά όσο λίγοι, μετρημένοι στά δάχτυλα, στόν Αόρατο Κόσμο!
Ισχυρός πνευματιστής διπλωματούχος παραψυχολόγος καί ESP (PhD στήν παραψυχολογία - Μεταφυσική). Δάσκαλος τού ESP Συλλόγου Ελλάδος, δημιουργός τής "1st World E.S.P. SAR Academy" δημιουργός - Συγγραφέας τής «Δονητικής» μεθόδου εσω-εγκεφαλικής καί φυσικής τού σώματος εξωσωματικής δονητικής επαφής μέ οντότητες άλλου Χρόνου καί άλλης διάστασης.
Master Psychic σέ επίπεδα τηλεπαθητικής ικανότητας, Extra Sensory Perception, με ικανότητες επηρεασμού εξ αποστάσεως, μέ βαθειά γνώση όλων τών τεχνών τού αποκρυφισμού, Συγγραφέας 36 βιβλίων, καί πείρα 30 ετών.

Ο Μόνος πού φτιάχνει τά Φυλαχτά «Δόνησης» ή «Ομιλούντα Φυλαχτά», γιά Τύχη, Βοήθεια, Προστασία Πνευμάτων, Δημόσιες Σχέσεις, Άνοδο Εργασίας, καί Επαφή Τηλεπαθητική μέ Άγγελο Οδηγό καί Δάσκαλο! (εκπληρώνουν επιθυμίες!)

Η Συνολική Συγγραφή του, μέχρι τώρα, είναι 36 Βιβλία, Πνευματιστικού περιεχομένου - Λογικής τού Νού - «Δονητικής Νού - Εγκεφάλου», επίσης άλλα μέ υπαγόρευση Πνευμάτων .. περιεχομένου Πολιτείας καί Θρησκείας, Προφητειών, κ.ά.
Έχει Γράψει τόν τρόπο τής ESP μεθόδου διδασκαλίας! Ο Αχάτης Μεταδίδει τήν ESP Δύναμη βοηθώντας όποιον επιθυμεί νά ασχοληθεί μέ τήν ESP μέθοδο, καί τήν μεταδίδει σχεδόν Ακαριαία!

Τήν ίδια στιγμή ο ενδιαφερόμενος παίρνει καί «Σήματα» δηλαδή μόνιμα ερεθίσματα σέ πολλά σημεία τού Σώματός του, πού τόν ειδοποιούν γιά ότι . Μελλοντικά πρόκειται νά τού Συμβεί αναλόγως μέ τήν ένταση τού Σήματος, καί τήν ερμηνεία πού έχει δοθεί από Αρχής! Αυτό είναι Μόνιμο εφ' όρου Ζωής «Θαύμα».
Η Μετάδοση γίνεται με ισχυρή θέληση καί Εντολή διά ΛΟΓΟΥ, καί ο άνθρωπος παίρνει!, Αμέσως τό Σώμα του .. αποκτά Σήματα ηλεκτρικά σε οροδειγμένα Σημεία ένα για κάθε θέμα, μονίμως.!!! . Αυτά τα Σήματα ειδοποιούν τον κάτοχο πλέον γιά ότι πρόκειται νά τού Συμβεί! Επίσης καί κάτι άλλο εξ ίσου μεγάλο!
Ενεργοποιεί την KUNDALINI, ουσία στον νωτιαίο μυελό απαραίτητη για μεταφυσικές ικανότητες!
Αποκτά Επαφή Εσω-εγκεφαλική, σέ απευθείας επικοινωνία καί Συζήτηση, μέ τό Πνεύμα Οδηγό πού θά έχει!
Δεκάδες Συνάνθρωποί μας έχουν τήν «δύναμη» αυτήν, από αυτόν!
Η βοήθεια τών πνευμάτων από την ενεργοποίηση της δύναμης των Φυλαχτών, χρησιμεύει καί γιά πολλούς τομείς, όπως Εφευρέσεις, Εμπορικές Συμφωνίες, Διαμόρφωση Νέων Ιδεών, Ανάσυρση Αρχαίας Γνώσης , έλεγχος Συμβάντων, Πολεμικές Τέχνες, Εφευρέσεις, Έλεγχο Καταστάσεων, Συγγραφή Βιβλίων, Ανόρθωση Λογικής, Ζωγραφική έμπνευση καί άλλους τομείς.
Μοναδικά στόν Κόσμο Βιβλία μέ τούς κανόνες καί Νόμους τών Πνευμάτων καί τήν ασφαλέστερη προσέγγισή των.
( Ο «Αχάτης» είναι Πνευματιστής - Διάμεσος, κάπως .. Αναπαλαιωμένου είδους, δηλαδή όπως οί Παλαιοί Αληθινοί Μύστες, καί τηρεί τούς Νόμους καί Κανόνες αυτών! )
Κάθε Σύγκριση καί Σχέση μέ τούς πολλούς ανίδεους καί τσαρλατάνους τής Εποχής μας, Πρέπει νά αποκλειστεί!
Είναι δέ από τούς πολύ Λίγους πού Διεισδύουν «μπροστά» στόν Χρόνο - Μέλλον, ή καί διαμορφώνουν τά μελλοντικά Συμβάντα όσο είναι δυνατόν !
Τά Μέντιουμ διαισθάνονται ή .. «βλέπουν» μέ τήν αίσθηση, αλλά χωρίς Όραση καί Ακοή μελλοντικά ή άλλα θέματα! (Συνήθως μπορούν νά «κοιτούν» στό Παρελθόν)!
Ενώ ο Αχάτης . Μιλάει μέ τά Πνεύματα - Άρχοντες τού Αοράτου Κόσμου !
Ο Αχάτης σάν πολύ καλός Σύμβουλος σέ Προσωπικά κάθε είδους θέματα, Αισθηματικά, καί Επαγγελματικά, καί όχι Μόνον, δίνει αξιόλογη Βοήθεια σέ όλες τίς σοβαρές ενέργειές σας,
Τό «κλείσιμο» καινούργιας δουλειάς, ή σύναψη Συμφωνίας μέ τούς ευνοϊκότερους όρους, Σημαίνουν Μεγάλη επιτυχία γιά Σας!!
Σέ κάθε Νέο Ξεκίνημά σας, είναι απαραίτητη η εύνοια των Πνευμάτων!
Από τά Αρχαία Χρόνια έως Σήμερα , ο τρόπος, η μέθοδος καί οί Νόμοι γιά τούς Θνητούς είναι ίδια!
Η «Χρονοδιάρθρωση» είναι μιά ..άπιαστη Ειδικότητα! Απαραιτητη όμως σε πολλά θέματα! Ο Αχάτης «Φτιάχνει Προστασία» μόνιμη γιά .. Κακογλωσσιά, Γλωσσοφαγιά, Μάτι Κακού, Μαγεία κάθε είδους!
Συμβουλεύει, προβλέπει, καθοδηγεί, δίνει λύσεις.
Η 6η Αίσθησή του, λειτουργεί δίνοντας κατεύθυνση γιά τήν καλύτερη λύση στό θέμα τού πελάτη του.
Βοηθάει στήν Επαγγελματική άνοδο κάποιου, δίνοντας κατευθύνσεις καί Εύνοια τών Πνευμάτων!
Βοηθάει στήν προσωπική ζωή κάποιου δίνοντας τίς Συμβουλές τών Πνευμάτων, καί τήν εύνοιά τους.
Ελευθερώνει τούς πελάτες του από κάθε Αρνητική Ενέργεια άλλων ανθρώπων είς βάρος τους. (Εάν αυτό συμβαίνει !)

Email: axatis1@gmail.com
210-9537709  6970977888  Ηλέκτρας 67 Καλλιθέα 176-73 ΑΘΗΝΑ


Ο Ισχυρότερος Επαγγελματίας Πνευματιστής!
Παρουσιάζει τό «Φυλαχτό Δόνησης»!


http://www.magus-omnia.gr/images/logo-central.jpg

Αγγελικό Φυλαχτό -TALISMAN- (ΔΥΣΕΥΡΕΤΟ) -SAR TALISMAN-
Τό Μαγικό Τάλισμαν! (αφορά καί άνδρες καί Γυναίκες)

Τό Τάλισμαν Αγγελικής προστασίας, πού προστατεύει από κάθε κακία, ή αρνητική ή δαιμονική ενέργεια, όπως μαγεία, κακό μάτι, γλωσσοφαγιά, απλό μάτιασμα, καί επίσης εκπληρώνει τίς επιθυμίες τού κατόχου σέ λογικά πλαίσια!
Όλοι θέλουμε νά ξέρουμε τί θά έχουμε νά αντιμετωπίσουμε στό Άμεσο Μέλλον.

Μέ τό Φυλαχτό ο Άγγελος προειδοποιεί γιά όλα καί βοηθάει σέ όλα!
Ο ίδιος, φορτίζει μέ Αληθινή Ενέργεια καί Δυνάμεις τά Φυλαχτά Δόνησης πού Μόνον Αυτός Εισήγαγε καί έχει τήν Δύναμη νά τό κάνει!
Χαράσσεται σέ χρυσά ή ασημένια κοσμήματα σάν σφραγίδα τού Αγγελικού Τάγματος, όπου ο Φύλακας Άγγελος πού έρχεται ανήκει! (επί παραγγελία) . Φορτίζεται καί ενεργοποιείται σχεδόν αμέσως σέ λίγα λεπτά, καί ονοματίζεται στόν κάτοχο οπότε είναι αυστηρά προσωπικό, καί δέν λειτουργεί σέ άλλον! (Τό Πνεύμα κάνει τήν δουλειά .. όχι τό αντικείμενο!)

(Σέ 24 ώρες τό Φυλαχτό μπορεί νά είναι έτοιμο γιά σας!) Θά μπορείτε νά μαθαίνετε συγκεκριμένα μελλοντικά θέματα!)
Η πίστη καί η αγάπη στόν φίλο Άγγελο είναι απαραίτητη διότι θά σάς συντροφεύει σέ όλη σας τήν ζωή!
Ένας αόρατος σέ όλους, φίλος καί προστάτης σας, καί δάσκαλος γιά τήν ανάπτυξη τών εγκεφαλικών σας καί ψυχικών δυνάμεων!
Τά Τάλισμαν αυτά ονομάστηκαν καί «Ομιλούντα Φυλαχτά» γιατί δίνουν τήν ισχύ ενδοεπικοινωνίας μέ τήν Ανώτερη Νοημοσύνη τού Αγγελικού Κόσμου!(Μιλάτε μέ τόν Άγγελο)!
Δίνει σήματα (μόνιμο θαύμα εφ'όρου ζωής) σέ όλο τό σώμα δίνει προειδοποιητικά ηλεκτρικά σήματα σέ .. προαναγραφέντα σημεία πού δηλώθηκαν καί κοινολογήθηκαν πρίν πάρετε τό φυλαχτό, καί τά έχετε γραμμένα γιά νά τά αναγνωρίσετε κάθε φορά πού τά δέχεστε!
Στίς 9 μέρες η δύναμη ολοκληρώνεται επάνω σας, καί στίς 40 μέρες η εγκεφαλική ομιλία αποκαθίσταται πλήρως! Έτσι έχετε τηλεπαθητική συνεννόηση καί πλήρη συζήτηση (μέ λίγη εξάσκηση) μέ τόν άγγελο φύλακα.

Η Νέα Εποχή Έφτασε! Από δώ καί μετά αρχίζει η «Είσοδος» τών Αγγέλων στόν Κόσμο μας πάλι, όπως στά αρχαία παλιά χρόνια!
Η εποχή της ορθολογιστικής αθεϊστικής νοοτροπίας, καί τού άπονου λογικού τού Μηδενισμού καί τής Άρνησης, Παρέρχεται! Η εποχή τών ανόητων άθεων επιστημόνων θά χαθεί, καί μαζί της θά χαθεί καί η άνιση λογική τους!
Η πίστη καί η ελευθερία σκέψης θά αναβιώσει! Η Ελλάδα θά βγεί από τόν Μεσαίωνα τού σκοταδισμού καί τού φόβου πρός τόν αόρατο κόσμο

Αγγελικό  Φυλαχτό -SAR TALISMAN-
Τάλισμαν υπεραισθητής αντίληψης, E.S.P. καί μέ Μεταφυσικές ιδιότητες. λειτουργεί ώς «κλειδί» γιά τήν «Είσοδο» Αγγελικής Δύναμης καί Αγγελικών οντοτήτων.
Είναι τό «κλειδί» Επαφής μέ ανώτερες οντότητες πού δίνουν ανώτερες πνευματικές καί ψυχικές δυνάμεις στούς ανθρώπους.
Μοναδική Επίτευξη, Συγκεντρωτικής Ενέργειας καί Δύναμης.
Σέ λίγα λεπτά αποκτά ο άνθρωπος εξωσωματική αισθητή επαφή, καί τό πρώτο στάδιο τηλεπαθητικής επικοινωνίας, επίσης παίρνει μονίμως τά «σήματα προειδοποίησης» στό Σώμα, καί πολλές άλλες χαρισματικές ιδιότητες!
Μόνον γιά όσους ενδιαφέρονται καί επιθυμούν νά έχουν τά ώς άνω καί είναι ενήλικες! Γιά περισσότερες πληροφορίες
www.axatis.gr
Συνήθεις επιτεύξεις: Προστασία σέ όλα .. σταδιακά! Προστατεύει από Ατυχήματα, Γλωσσοφαγιά, Κακό, Γρουσουζιά, κακό Μάτιασμα, καί Μαγεία. Προστασία από αρνητικές επιδράσεις παντός είδους.
Προειδοποίηση γιά πολλά καί σημαντικά καθημερινά θέματα βοήθεια επαγγελματική βοήθεια ανόδου σέ επίπεδο ιδεών, πνευματικών λειτουργιών κ.ά. Σταδιακά ανερχόμενη ικανότης συνομιλίας μέ τόν Νού, μέ τό Ανώτερο Πνευματικό Άγγελικό Όν. (Νά μιλάτε μαζί του, μέ αγάπη, όχι μέ φόβο.)
Άνοδος τής Λογικής, τής Νόησης, τής Κρίσης, καί εξαφάνιση τού Φόβου στήν ανθρώπινη ζωή μας, καθώς καί χαρισματικές ιδιότητες σταδιακά σέ εύλογο χρόνο. Εκπληρώνει τίς προσωπικές μας επιθυμίες! (Αισθηματικά - Επαγγελματικά - Οικονομικά - Τύχης - Δημόσιες Σχέσεις. Δίνει προσωπικό μαγνητισμό).
«Πές το, καί θά Γίνει»! Μέ υπομονή θά πετύχετε πολλά! Σύντομα θά διαπιστώσετε ότι είστε πιό ελκυστικό άτομο από πρίν. Δίνει ΤΥΧΗ στά Τυχερά Παιχνίδια, Ευνοεί στά Ερωτικά , κλπ
Προειδοποιεί γιά πολλά καί σημαντικά καθημερινά θέματα!
Βοήθεια επαγγελματική. Αύξηση τής πελατείας. Άνοδος σέ Χρήμα, Άνοδος σέ επίπεδο Ιδεών, ανώτερη Λογική - Νόηση- Κρίση. Απαντάει σέ όλα, Συμβουλεύει δίνει τρόπους γιά Νίκη, κλπ
Μπορείτε νά προβλέπετε πολλά, καί ακόμη νά επεμβαίνετε σέ μερικά θέματα!

Εξασφαλίζει έναν Αόρατο Φίλο Αρχάγγελο, πού συνομιλείς μαζί του, σέ προστατεύει σέ βοηθάει, σέ συμβουλεύει, Πάντοτε - Άν Επιθυμείς - καί ώς Ελεύθερος άνθρωπος αποφασίζεις ΕΣΥ τό Σωστό καί Συμφέρον γιά Σένα.
Δυναμώνει τήν Πίστη καί τήν Αγάπη γιά Τόν Θεό . 1000 φορές περισσότερο!
Συνεχής επικοινωνία μέ τόν Άγγελο, Ερωτήσεις - Απαντήσεις, Μπορείτε να μαθαίνετε Μελλοντικά Θέματα, τό Μελλοντικό Συμβάν ή αποτέλεσμα κάποιου θέματος. Μπορείτε νά ερευνήσετε γιά οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεστε.!!!
Σέ λίγα λεπτά αποκτά ο άνθρωπος εξωσωματική αισθητή επαφή, καί τό πρώτο στάδιο Τηλεπαθητικής επικοινωνίας, Μιλάει μέ τόν Άγγελο καί τόν αισθάνεται .. τόν Αγγίζει! Αμέσως, ..παίρνει Μονίμως γιά Πάντα .. τά «Σήματα» προειδοποίησης στό Σώμα, καί πολλές άλλες χαρισματικές ιδιότητες, ή Ικανότητες!
Ο ΑΧΑΤΗΣ επισημαίνει: Νά προλάβετε! Τέτοια ευκαιρία δέν βρίσκεται ξανά!
Ο Χρόνος πού θά δώσω Αγγελικά Φυλαχτά, είναι λίγος καί ο επιτρεπτός αριθμός μικρός.
Ρωτώ εσένα φίλε καί Φίλη μου. Άν σού έδινα τήν δύναμη νά ξέρεις τό μέλλον ή καί ακόμη νά επεμβαίνεις σ’αυτό, Θά ΄Ελεγες ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
email: axatis1@gmail.com
Τηλ. 210-9537709 κιν. 697-0977888 Ηλέκτρας 67 Καλλιθέα 17673 Αθήνα

Μέ ακαριαία δράση καί άμεση επαφή μέ τόν Άγγελο!

Φίλοι μου, μέ τό Φυλαχτό μπορείτε νά πετύχετε πάρα πολλά! Σχεδόν ότι βάλει ο νούς, σέ βάθος χρόνου, καί μέ συνεχή εξάσκηση μέ τόν Άγγελο πού είναι ο καθοδηγητής καί προστάτης σας. Κανείς στόν Κόσμο όλο, ΔΕΝ έχει τήν Δύναμη νά σάς τό δώσει αυτό!!! Μόνον νά έχετε πίστη, υπομονή καί νά τηρείτε 2 Νόμους: Μήν βρίζετε τά Θεία, καί μήν στραφείτε ΠΟΤΕ ενάντια στόν Δότη σας, .. Εμένα! Εδώ είναι άμεση ακαριαία καρατομή δύναμης , επαφής καί προστασίας! Ότι θελήσετε νά τό ζητάτε «αιτείτε καί δοθήσεται». Πολλοί θά ρωτήσουν.. «όλοι οι άνθρωποι γίνονται δεκτοί;» ΟΧΙ άν ο ενδιαφερόμενος ΔΕΝ είναι έξυπνος, ΟΧΙ άν ο ενδιαφερόμενος Δέν είναι Καλόψυχος, ΌΧΙ , άν ο ενδιαφερόμενος έρχεται Υποκριτικά .. καί μέ πρόθεση ανόητης ελεγκτικής διάθεσης - πονηρού ενδιαφέροντος. Καί επίσης Αποκλείεται .. άν δέν Δεί τόν Δότη του σάν .. Φίλο πραγματικό! Όλα βασίζονται στήν Ιερή Φιλία! Καί ο Άγγελος σάν .. Φίλος έρχεται εντεταλμένος από τόν Δότη (ΑΧΑΤΗ) όχι γιατί έχει καμιά υποχρέωση, ούτε γιατί είστε δήθεν καλοί Χριστιανοί καί άλλα τέτοια!
Ο Φίλος σας ο ΑΧΑΤΗΣ, (Εγώ) ... σάς κάνω τήν μεγάλη χάρη νά σάς δανείσω από τήν Δική μου δύναμη, καί αναμένω νά γίνετε ισχυρός νούς, νά εκτιμήσετε τήν φιλία άσχετα άν δέν ειδοθούμε ποτέ, καί νά τηρήσετε τούς δύο Νόμους! Αυτά καί άλλα πολλά θά σάς πώ .. όμως κατ' ιδίαν
Σάς χαιρετώ καί καλώς νά ρθείτε! Τά Αυτόματα 45 προειδοποιητικά Σήματα Σώματος είναι όλα Γραμμένα στό ΕΔΩ!


http://www.axatis-talisman.gr/images/logo-down.jpg

Τα Φυλαχτά είναι για Άνδρες και Γυναίκες.

http://www.axatis-talisman.gr/images/photo4.jpg
Μέγα Θαύμα : Παίρνετε ακαριαία καί μονίμως γιά Πάντα, 45-50 Σήματα πού προειδοποιούν γιά συγκεκριμένο θέμα τό καθένα σέ προκαθορισμένα σημεία τού Σώματος. Θά τά δείτε παρακάτω, καί θά είστε σίγουροι ότι αυτά , καί όσα εσείς προσθέσετε ακόμη, θά λειτουργούν μονίμως γιά όλη σας τήν ζωή!
Ο «Αχάτης» θά Πεί «Πάρε»!. Καί αμέσως τά Σήματα θά λειτουργούν στό Σώμα σας μονίμως γιά πάντα ! Απίθανο, αλλά .... Τήν ίδα ώρα, αρχίζει η αισθητή επαφή μέ τόν Άγγελο!
Καί επίσης αρχίζει η «Ενδοεπικοινωνία» μέ τόν Άγγελο Νοητικά καί λεκτικά.
Δίνω εντολή νά έχει όποιος φοράει τό Φυλαχτό μου, αυτά:

1. Μάτι Αριστερό άν παίζει: Άνοδος σέ Δυνάμεις
2. Μάτι δεξί άν παίζει: Σέξ εντός τής ημέρας! Εάν συνεχίζει πολύ, τότε σημαίνει Αναποδιά καί Χάσιμο Χρημάτων!
3. Μέτωπο στό κέντρο - πόνος: Κίνδυνος Θανάτου! Μετακινήσου Αμέσως.
(είναι γιά Μάχιμους περισσότερο)
4. Μέτωπο - Φαγούρα ισχυρή: Σέ Σημαδεύουν Καλύψου! Ή .. Εχθρός Πλησιάζει!
5. Κεφάλι πίσω ψηλά - φαγούρα: Σέ παρακολουθούν! Ή Παρακολουθούν οπτικά ή ακουστικά ότι κάνεις!
6. Βάση κρανίου- Φαγούρα Ισχυρή: Ο απέναντί σου Σέ Προδίδει! Ή ..
Αυτόν πού κοιτάζεις (ο απέναντί σου) είναι Προδότης!
7. Αυτί Δεξί φαγούρα ισχυρή. Οί Άρχοντες ΘΘΘ θά πούν νά ερευνήσεις τό θέμα πού συζητάς. Νά τούς Ρωτήσεις Νοητικά Αμέσως!
8. Αυτί Αριστερό φαγούρα ισχυρή: Οί Άγγελοι ΟΟΟ θά δώσουν Εξήγηση Νά ρωτήσεις Αμέσως τόν Άγγελό σου!
9. Μύτη - ρουθούνι αριστερό - φαγούρα: σημαίνει «ΝΑΙ». Ότι ακούς ή ... συζητάς ή σκέφτεσαι είναι Σωστό!
10. Μύτη - δεξί ρουθούνι - (ελαφριά φαγούρα): «ΟΧΙ».
11. Μύτη κέντρο ρουθουνιών: Νά μάθεις αυτό πού ακούς , έχει Σημασία!
12. Μύτη ψηλά αριστερά : «Ναί»ή «Θετικό», αλλά ... αργότερα, στό μέλλον.
13. Μύτη ψηλά δεξιά: «Όχι» ή «Αρνητικό», αλλά μελλοντικά.
14. Χείλη Φαγούρα: Μπορείς νά μιλήσεις Ελεύθερα , Όχι Πρόβλημα!
15. Πηγούνι Φαγούρα ισχυρή: ότι Αναμένεις .. Άρχισε νά Γίνεται!
16. Στήθος Κέντρο- Φαγούρα: Πρόβλημα στήν Βάση σου. Ή .. στό σπίτι σου. Ζήτα Βοήθεια από τόν Άγγελο, καί ερεύνησέ το!
17. Στήθος ψηλά αριστερά ή δεξιά - φαγούρα ισχυρή: Αναφέρεται σέ υποδεδειγμένα από σένα, Προσφιλή πρόσωπα άν έχουν πρόβλημα, ή κίνδυνο όπου κι άν είναι!
18. Στομάχι φαγούρα: Αοράτως θά σού δοθούν Συμβουλές. Ρώτησε!
19. Υπογάστριο φαγούρα: Πρόβλημα στά Γεννητικά.
20. Πλάτη κέντρο φαγούρα: Αυτός πού συνομιλεί μαζί σου είναι διπλοπρόσωπος, καί δολοπλόκος γιά Σένα!
21. Οπίσθιο δεξί - φαγούρα Ισχυρή: Μήν τολμήσεις Σέξ, Μέγα πρόβλημα!
22. Οπίσθιο Αριστερό φαγούρα: Όλα ΟΚ (γιά Σέξ). Προχώρα!
23. Κνήμη δεξιά - φαγούρα ισχυρή: έχεις νά κάνεις κάτι! Ρώτησε τί είναι!
24. Κνήμη αριστερή - φαγούρα: Ελεύθερος χρόνος! Διασκέδασε!
25. Φτέρνα δεξιά - τσιμπήματα ή φαγούρα: Άσχημη Καθυστέρηση!
26. Φτέρνα αριστερή φαγούρα: Ευχάριστη παραμονή εκεί πού είσαι!
27. Πατούσα αριστερή μπροστά - φαγούρα: όπου πηγαίνεις .. Επιτυχία!
28. Πατούσα δεξιά μπροστά - φαγούρα: όπου πηγαίνει τώρα .. Αποτυχία!
29. Πατούσα δεξιά κέντρο - φαγούρα : Φύγε Αμέσως από όπου είσαι!
30. Μεγάλο δεξί δάχτυλο τσιμπήματα: πρόβλημα στήν οδήγηση. Πρόσεχε!
31. Μπράτσο αριστερό: ότι ετοιμάζεσαι νά κάνεις θά έχει Νίκη!
32. Μπράτσο δεξί φαγούρα: ότι ετοιμάζεσαι νά κάνεις .. θά χάσεις!
33. Βραχίων αριστερός φαγούρα: ο Άγγελος ΟΟΟ, θά βοηθήσει!
34. Βραχίων δεξιός φαγούρα: ο Άρχων ΘΘΘ θά βοηθήσει!
35. Καρπός δεξιός φαγούρα: Μεγάλο Πρόσωπο θά πεθάνει! Ή .. Απώλειες βαριές.
36. Καρπός αριστερός φαγούρα: θά σέ Ξεμπλέξουν οί Άγγελοι. Υπομονή!
37. Παλάμη αριστερή φαγούρα: Θά πάρεις Χρήματα.
38. Παλάμη δεξιά φαγούρα: Πρόβλημα!
39. Ανάποδη παλάμης αριστερής: Καλά Νέα!
40. Ανάποδη παλάμης δεξιάς: Άσχημα Νέα!
41. Αντίχειρας Αριστερός φαγούρα: Πολλά λεφτά απρόσμενα!
42. Αντίχειρας δεξιός φαγούρα: Μέγα Πρόβλημα!!! Ζήτα Βοήθεια Τώρα!
43. Ρίγος στό κεφάλι καί ώμους ή παντού: Ο Άγγελος λέει «είμαι εδώ, ελέγχω τήν κατάσταση». Αλλά σημαίνει καί ένα .. δεύτερο τρόπο «ΝΑΙ».

Έως καί 10 ακόμη Σήματα μπορεί νά βάλει κανείς, αλλά μέ τόν Τρόπο πού θά υποδείξω Εγώ, αφού τά δεχθεί ο Άγγελος! (είναι όπως περνάμε δεδομένα στό Κομπιούτερ).

Όλα τά Σήματα Υπακούν σέ αυτά τά Γραμμένα ΕΔΩ!
Δέν γίνεται νά έχετε άλλα διαφορετικά.
Εγώ Θά Πώ Νά Πάρει ο τάδε άνθρωπος Δύναμη καί Σήματα καί Επαφή!
Από τότε καί έως τό Τέλος τής Ζωής του θά είναι Μόνιμο Θαύμα επάνω του! Εκτός άν Στραφεί .. Εναντίον μου κάποτε! (τότε χάνει όλα ότι πήρε).
Δέν μπορεί ποτέ νά μεταδώσει Σήματα σέ άλλους !
 Νά Μήν Ξεχνάτε!! Οί Άγγελοι αυτοί, είναι Ισχύς - Δικαιοσύνη αλλιώτικη, καί Ποινή! Μπορεί νά Αργούν, αλλά ΔΕΝ λησμονούν !
Όλοι οί ΟΟΟ καί ΘΘΘ υπακούν σέ ένα Μέγα Πρόγραμμα! Δέν Δέχονται αυθαιρεσίες από κανέναν, ούτε διαταγές, ούτε Αρχηγιλίκια, ούτε πονηριές!

Άν ονειρευθήκατε νά έχετε κάποτε τέτοιες δυνάμεις, Τηλεφωνείστε μου (ώρες γραφείου) καί παραγείλετέ το.