Όλα τά Ισχυρά Πνεύματα Ενσαρκώνονται, όσα όμως αγαπούν τούς Ανθρώπους! Λέγεται ότι ο Άρχων Αρχάγγελος Μέτατρον ο 1ος τη Τάξει όλων, θά Έλθει Μέ Νόμο Ισχύος!

 

«Όταν οί Αρχάγγελοι Ενσαρκώνονται σάν Αιθερική Φύση, Νοημοσύνη, καί Δόνηση, Γίνονται ... Αγγελάνθρωποι! Η έννοια είναι αγνώστου Νίκης, Κρίσης καί Λογικής ανθρώπινης εξήγησης. Είναι όμως σέ Χρήση καί Εργασία καί Φανερώνεται Ακαριαία. Τυχερός καί ευνοημένος όποιος επιλέγεται!»
Η Παλαιά Εποχή τής άνισης Λογικής φεύγει. Όλα σιγά σιγά αλλάζουν!
Στήν Νέα Εποχή πού μπαίνει η Ανθρωπότητα, θά δούμε πολλά καί θαυμαστά!

Από τόν «ΑΧΑΤΗ» Πνευματιστή - Παραψυχολόγο.

Άγγελοι: «Αυτοί είναι μέ Σώμα! Έχουν Σώμα Ενεργειακό, καί κάπως Υλοποιήσιμο άν οί ίδιοι τό θέλουν. Είναι Αόρατοι σέ μάς, , γιατί είναι μέ .. Δύναμη - Φωνή καί Κίνηση αμάραντα εισοδικά δοσμένη από χρόνο αλλιώτικο από τόν ανθρώπινο.
Άρα υφίστανται στόν Χώρο μεταξύ ΑΩ καί Γής, καί γίνονται αμόλυντα ορατοί, άν ο άνθρωπος κάνει Ένωση μέ αυτούς σάν «Είσοδο» , δηλαδή άν ενωθεί μέ ανθρώπινη ονομαστική ένωση καί είσοδο Ενεργειακή!
Αυτό σημαίνει ότι όλοι οί άνθρωποι είναι δεκτοί νά τό κάνουν, αλλά δέν έχουν τήν «Εγώ-Ισχύ» τού Νόμου τών Όντων, νά δεχθούν τό θέμα ώς Αναγκαίο!» (Τά λέω όπως οί Άγγελοι μού τά εξήγησαν !
Εγώ μιλώ μαζί τους! Όλα τά μαθαίνω σχετικά μέ τό είδος τους!
Οί Άγγελοι λοιπόν τού Φωτός, είναι ... Κραυγή ΑΩ. Δέν είναι όμως Μόνον Φώς καί Σώμα, αλλά έχουν Μορφή, έχουν Όνομα, έχουν Αριθμό, έχουν «Ενιαία Λαϊκή Φύση» δηλαδή ανήκουν σέ κάποιον από τούς λαούς τών Αγγέλων πού διαφέρουν λίγο ή πολύ ο ένας από τόν άλλον!
Ο .. No 1 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Άνωθεν εικονιζόμενος, Κινεί πάλι τό θέμα «ένωσης» τών Αγγέλων σέ όποιον επιθυμεί καί Αγαπά Τόν Θεό καί τόν Αγγελικό Κόσμο! Οί Άγγελοι Έρχονται μόνον άν ένας Διάμεσος άνθρωπος επικοινωνήσει καί κινήσει τήν θέση Εσω - Εντολής, γιά νά επικοινωνεί ο Άγγελος μέ τόν ενδιαφερόμενο άνθρωπο, μέσω:
1) Τηλεπαθητικής ή Ενδοεγκεφαλικής Επικοινωνίας. 2) Μέσω Σημάτων τού Σώματος, 3) μέσω Επαφής Αισθητής, 4) αργότερα μέ Ακοή Φυσική τών Λόγων του, καί 5) Όραση τών Αοράτων!

Πρός τό παρόν παρουσιάζει τήν Πρώτη Φάση προσέγγισης:

«Θαυματουργά Φυλαχτά Δόνησης»

Δίνουν Σήματα προειδοποίησης σέ όλο τό Σώμα. Μέσα σέ 10-20 λεπτά επιτελείται τό υπέροχο θαύμα, καί ο άνθρωπος παίρνει τά Σήματα ακαριαία, τήν Εγκεφαλική επαφή, καί τήν Αίσθηση ή αισθητή Επαφή!
**** Διαρκές Θαύμα σέ όλη σας τή Ζωή! ****
*Προτού συμβεί κάτι τό γνωρίζετε καί μπορείτε νά τό αποτρέψετε!
*Γνωρίζετε άν ο συνομιλητής σάς λέει Αλήθεια ή Όχι!
*Μπορείτε νά τσεκάρετε άν είναι σωστό ή λάθος κάτι πού μαθαίνετε!
*Μπαίνετε σέ άλλο Χρόνο ακόμη πιό υψηλό από τών κοινών ανθρώπων!
*Μπορείτε νά Ρωτάτε καί νά Μαθαίνετε θέματα Μέλλοντος!
*Έχετε Προστασία Αγγελική Μονίμως!
*Καί μύρια άλλα μικρά ή μεγάλα θέματα. Ανόρθωσης μέ Δυνάμεις καί Ισχυρή Λογική καί Νόηση!
*Η Υπόσταση καί η Φύση τού Αγγέλου, Φωτίζει τήν ανθρώπινη δική σας!
*Γίνεστε «Φωτεινοί» μέ τήν Νόηση τού Αγγέλου καί τήν Χάρη του!
«Ανόρθωση τού Πνεύματος, καί Θεραπεία τής Ψυχής Λένε οι Άγγελοι!
*Ένας Φίλος «ΑΓΑΠΗ» , πάντα κοντά στόν κάτοχο τού Φυλαχτού!
Συχνά ρωτάμε: Θά είναι ο Άγγελος απλά Αγαθός καί Παρατηρητής;
Όχι είναι Συμμετέχων σέ πολλά θέματα στήν Νέα Ζωή τού Κατόχου:
Δίνει : Λογική, Νόηση, Δύναμη Θέλησης, Αγάπη, Θάρρος, Ιδέες, Εργατικότητα , Φιλανθρωπία, Ελεημοσύνη, βοήθεια σέ όλα... αλλά καί Άρνηση στούς Κακούς.

Άρνηση στούς Δόλιους, καί τούς Χαοτικούς, άρνηση στούς Χλιαρούς, καί τούς Διαστρεβλωτές.
Οί Αρχάγγελοι είναι Μυριάδες, δίνουν έμφαση στήν Νόηση καί Λογική καί στήν Αγάπη. Θέλουν νά αλλάξουν τόν άνθρωπό τους σέ Αρεστό στόν Θεό, Νεό Όν !
Γιά τούς Φανατικούς Παπαδολάγνους έχουν αυτά:
«Ο Θεός ΑΩ 1, είναι Ασκός Αγιοσύνης, Ασκός Φανέρωσης Λογικής καί Αίσθησης Χαράς, είναι Χρόνος Ανόδου καί Λάμψη Φύσης Αοράτου Επίβλεψης. Δέν είναι Μπαμπούλας , ούτε ο Προκρούστης πού έκοβε πόδια! Νά μάθετε πρώτα σωστά.

Όσοι λοιπόν μέ αγάπη επιθυμούν τήν Δύναμη τών Αγγέλων, Νά ξέρουν ότι δέν αλλάζει τίποτε στήν ζωή τους, απλά καλυτερεύουν όλα, καί «ο φόρτος ελαφρύς»!
Η Δύναμη τού Φυλαχτού φέρνει «Φώς» στήν Ψυχή καί τόν Νού!
Δίνει Θάρρος, Μαχητικότητα, Δύναμη Νέας Σκέψης, Κάθαρση Ιδεών, Λογοκινητική Ευφυϊα. Μιλάτε μέ τόν Άγγελο. Είστε ο πιστός του Φίλος! Καί εσείς έχετε πάντα ένα αόρατο Φίλο δίπλα σας νά σάς προστατεύει , νά σάς συμβουλεύει καί νά βοηθάει νά πετύχετε αυτό πού επιθυμείτε!
Τό Αγγελικό Τάλισμαν , δίνει τήν Έναρξη τής «Επαφής», ανοίγει τήν «Είσοδο» καί έχει τήν Δόνηση τήν Αγγελική, προσαρμοσμένη στό Όνομά σας! Είναι Προσωπικό Τάλισμαν Νίκης!
Δίνει ... σάν Δόνηση, κάθε Νόμο Ανόδου, καί επίτευξης κάθε επιθυμίας!
Ο Άρχων Άγγελος λαμβάνει τήν ενέργεια δόνησης καί ακούει τά λόγια τού κατόχου . Άν η επιθυμία είναι σέ λογικά πλαίσια βάσει τής θέσης τού .. Κατόχου, Τότε αμέσως εκτελείται! Ο Χρόνος , ... άλλοτε ακαριαίος άλλοτε κάπως αργός, αλλά πάντοτε αναλόγως τού θέματος καί τής .. Ανάγκης!
Τό Αγγελικό Τάλισμαν Βοηθάει στήν Επαγγελματική άνοδο, σέ Εμπορικές Συμφωνίες, αυξάνει τήν Επαγγελματική Επιτυχία, δίνει Έμπνευση, Δίνει Χαρά, Υγεία, Προστασία Ψυχής καί Σώματος.
Αποθαρρύνει τό κακό στήν σκέψη τού κατόχου! Βοηθάει στήν Αγάπη, στήν Φιλία, ευνοεί στίς Δημόσιες Σχέσεις, στήν Επικοινωνία μέ τό Κοινό, Δίνει Φήμη , Ευνοεί μέ Τύχη, Δέν αφήνει νά Καταστραφεί κάποιος, ούτε νά «πέσει» μέ οποιαδήποτε έννοια. Δίνει Ευημερία καί Ολοκλήρωση!
Άν τό επιθυμείτε, βοηθάει στά Ερωτικά θέματα, Αγάπης , επίσης μπορεί νά τροποποιήσει καταστάσεις!

Μόλις κάποιος πάρει τό Τάλισμαν στά χέρια του, εφόσον ονοματιστεί στήν δική του Προσωπική Δόνηση, ... αμέσως ενεργοποιούνται τά περίπου 45 «Προειδοποιητικά Σήματα» σέ όλο τό Σώμα του. Μετά από λίγα λεπτά ανοίγει η Εγκεφαλική Επικοινωνία, γνωστή ώς Τηλεπαθητική Ομιλία! Μετά η Αίσθηση τού Αγγίγματος τού Αγγέλου! Άρα ο Άνθρωπος γίνεται κάτι παραπάνω Ακαριαία!
Τό θαύμα αυτό τόν συντροφεύει σέ όλη του τήν ζωή.
Άν όμως βρίζει τά Θεία, τότε ο Άγγελος τόν προειδοποιεί έως καί 3 φορές. Μετά φεύγει γιά πάντα! Άν ο κάτοχος τού Τάλισμαν στραφεί Ενάντια στόν Δότη του, (Εμένα) τότε η καρατομή είναι ακαριαία καί παντοτινή !
Εάν κάποτε, δέν θέλει νά έχει πλέον τό Φυλαχτό, τότε τό Ανυψώνει μέ τό χέρι του καί τό Απαρνείται 3 φορές.! Η Παύση θά είναι Μόνιμα Αποδεκτή!
(εγώ δέν θά τό έκανα πάντως. Δέν θά Απαρνιόμουν Ποτέ τούς Άρχοντες Τού Κυρίου)
Σέ λίγες περιπτώσεις κάποιος άνθρωπος ΔΕΝ γίνεται δεκτός από τούς Αγγέλους οπότε ΔΕΝ μπορεί νά πάρει τό Τάλισμαν καί Απορρίπτεται!
Τά φυλαχτά (Τάλισμαν) είναι γιά λίγο καιρό μόνον, καί κατόπιν παραγγελίας.
Παρακάτω δίνω τά βασικά Προειδοποιητικά Σήματα στό Σώμα, πού παίρνει ο κάθε κάτοχος καί πού μόνον αυτός καί μόνον αυτός ο ίδιος αντιλαμβάνεται !

Λίγα λόγια γιά τό Φυλαχτό:
Η δύναμη πού δίδεται στά Φυλαχτά, έχει τήν Δική σας Ονομαστική Δόνηση!
Ενεργεί τήν δόνηση στό Εγκέφαλο - Νού καί στό Σώμα τού ανθρώπου, καί επιδρά στό αόρατο αιθερικό Σώμα μας.
Έτσι, σέ λίγα λεπτά, γίνεται αντιληπτή καί η .. αίσθηση τών «Σημάτων»,καί η αίσθηση τής ενέργειας! (Θά λειτουργούν ακουσίως, οροδειγμένα σήματα σέ όλο τό Σώμα).
Η «Τηελεπαθητική» επικοινωνία, είναι σχεδόν άμεση, μετά από λίγο!!
Σύντομα, ο άνθρωπος ενεργοποιεί τό Δεξιό τμήμα τού εγκεφάλου του, τήν «Υπερσυνείδηση» , καί έχει τήν άμεση επικοινωνία μέ Νοήμονες τής Άλλης Διάστασης, ακόμη καί Τού Μέγα Νού!

Αρχικά, η επικοινωνία είναι στοιχειώδης. Μέ Εξάσκηση, Καθαρό μυαλό, καί Χωρίς Άγχος, γίνεται Συνομιλία!
Ρωτάτε νά μάθετε κάτι, καί . έχετε τήν απάντηση!
Τό Φυλαχτό είναι Ζωντανή Δύναμη, καί σάν κόσμημα.. Σάς τό Δωρίζω!!!
Η Αμοιβή μου είναι η Χρέωση εργασίας 1 μηνός.

Υπάρχουν Νόμοι, πού ΔΕΝ πρέπει να Παραβιάσετε, αλλιώς η δύναμη τού φυλαχτού θά ελαττωθεί γιά κάποιο διάστημα.
Όπως: Ποτέ Νά μήν Βρίσετε τά Θεία! (Τό Πνεύμα Οδηγός σας, είναι Αγγελικό, καί ΔΕΝ αρέσκεται σέ τέτοια).
Να επιμείνετε στην ενεργοποίηση των δυνάμεων τών Φυλαχτών.
Μην κακολογείτε τον δότη σας..

Εάν δέν τά καταφέρετε νά κάνετε σωστή επαφή σέ λίγο χρονικό διάστημα, Μήν θορυβηθείτε, (Θυμηθείτε: καθαρό μυαλό, όχι άγχος, καί πίστη σέ ότι κάνετε), αλλά ζητήστε καί πάλι βοήθεια από τό Πνεύμα Οδηγό σας ή από Μένα!
Εγώ σάν «Δονητής», σάς Δανείζω από τήν Δική μου Δύναμη πού είναι ανεκτίμητη!
Γιά τό πώς θά ενεργοποιήσετε τό Φυλαχτό, καί τίς Άλλες δυνάμεις, καί βοήθεια πού θά πάρετε, . αυτό είναι μάθημα πού ΔΕΝ ανακοινώνεται ούτε κοινολογείται!
Η Ενεργοποίηση, Είναι «Μυστικό» γιά Σάς μόνον, καί θά τό κρατήσετε έτσι πάντοτε, ώστε νά μήν χάστε τήν «Δύναμη»!

ΤΟ ΦΥΛΑΧΤΟ!
Τό Φυλαχτό είναι Ζωντανή Δύναμη, καί σάν Κόσμημα Χειροποίητο από Μένα, Φορτισμένο μέ τήν Δόνηση τών Αγγέλων (Τρομερά δύσκολη εργασία) στήν Ονομαστική προσωπική σας Δόνηση, Σάς τό ? Δωρίζω μέ Αγάπη!
Η Αμοιβή μου είναι η χρέωση εργασίας μου!

ΟΙ ΝΟΜΟΙ:

Υπάρχουν Δύο Νόμοι, πού ΔΕΝ πρέπει νά παραβιάσετε, αλλιώς η Δύναμη τού Φυλαχτού θά ελαττωθεί γιά κάποιο Διάστημα, ή θά φύγει Τελείως!
1. (Μήν βρίζετε τά Θεία κλπ κλπ)
2. Μήν κακολογείτε τόν Δότη σας (Εμένα). Άν δέν καταλάβατε κάτι, Ρωτήστε με. Θά σάς βοηθήσω Αμέσως! Καί μήν στραφείτε εναντίον μου,
Διότι εδώ ... κατά τόν Νόμο τών Πνευμάτων όλων, είναι Απευθείας Καρατομή Επαφής καί Δύναμης!

Τό Φυλαχτό καί η δύναμη, ΔΕΝ επιστρέφονται!

Εάν ΔΕΝ επιθυμείτε πλέον τήν Δύναμη, απλά Αρνηθείτε τό Φυλαχτό 3 Φορές!
Θά είστε άδειοι από Δύναμη καί Επαφή, όπως Πρίν!

Τά φυλαχτά είναι επί παραγγελία μόνον!
Η Εργασία μου 29 Ημερών στό Φυλαχτό.
Φορτίζονται μέ Δύναμη καί Αγάπη επί 1 μήνα!
Ονοματίζονται στόν κάτοχο, παίρνουν τήν πρέπουσα Δόνηση, καί φορτίζονται μέ Εντολές καί Προγράμματα κατά τήν επιθυμία τού Κατόχου!
Ενεργοποιείται τό «Αστρικό Σώμα» νά παίρνει τήν Δόνηση, καί αφυπνίζεται η Κουνταλίνη ουσία στόν Νοτιαίο Μυελό. Αργότερα ανοίγει τό Τρίτο Μάτι σάν αρχική θέση ώστε νά διευρυνθεί η ικανότητα χρονικά!
Απίθανα Πράγματα, Απλά καί Αληθινά!


Μαζί μέ τό Φυλαχτό Χαρίζω τό περίφημο «Μέγα Μυστικό Βιβλίο τών Πνευμάτων», καί «Μάγος Αοράτου Κόσμου» μέ τίς γνώσεις γιά τόν Αόρατο Κόσμο, όπως ακριβώς δόθηκαν από μεγάλα πνεύματα, ενδιαφέροντα θέματα γιά όποιον θέλει νά μάθει σχετικά.
Μέ τό Φυλαχτό πετυχαίνετε ότι μπορείτε νά φανταστείτε, σέ λογικά πλαίσια!
Είναι τό μέσον νά «μιλάτε» στά Πνεύματα καί ιδιαίτερα στόν «οδηγό» σας Άγγελο.

Γιά Παραγγελία: Τηλεφωνήστε μου.

Γραφείο 30-210-9537709 ή 30-697-0977888 κινητό

«Τό Νίκη έχον Φυλαχτό είναι η Δύναμις. Αυτό Ορίζεται από τόν Κόσμο τών Πνευμάτων!»
Κανείς άλλος ΔΕΝ μπορεί νά Μεταδώσει τήν Δύναμη καί νά πετύχει τήν Ένωση τών Αγγέλων στούς ανθρώπους. ΔΕΝ ξανάγινε Ποτέ! Ούτε καί θά Ξαναγίνει!

Ο Αχάτης είναι ο Κρίκος πού Ενώνει τούς Ανθρώπους μέ τούς Αθάνατους Αόρατους Αγγέλους καί Ανώτερα Νοήμονα Όντα Κυρίους τών Κόσμων Τού ΑΩ Τριαδικού Θεού!